Grabado del mes


Inicio


2018

Abril Kanadehon Chushingura, acto XI (segundo episodio)

Utagawa Kunisada (1786-1864)

Marzo Seichu gishi-den no uchi

Utagawa Kunisada (1786-1864)

Febrero Gishi yonjunana zu

Ogata Gekko (1859-1920)

Enero Kanadehon Chushingura, acto VI

Kitagawa Tsukimaro (trabajó entre 1794-1836 )

 

Grabados del mes del año 2017

Grabados del mes del año 2016

Grabados del mes del año 2015

Grabados del mes del año 2014

Grabados del mes del año 2013