Grabado del mes


Inicio


2017

Julio Actor Onoe Kikugorô III

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

 

Junio Actor Nakamura Utaemon III

 Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Mayo Actor Ichikawa Danjuro VII y Sawamura Gennosuke I

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Abril Samuaris Kiso Yoshinaka y Tomoe Gozen

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Marzo Actores chikawa Monnosuke III y Onoe Kikugoro III

Utagawa Toyokuni I (1769-1825)

Febrero Shini-e conmemorativo de la muerte de IWAI Hanshiro

Utagawa Kunisada (1786-1865)

Enero Actor Onoe Kikugorō

Shunshosai Hokuchō activo (1822–1830)

 

Grabados del mes del año 2016

Grabados del mes del año 2015

Grabados del mes del año 2014

Grabados del mes del año 2013