Kanadehon chushingura,

Utagawa Yoshiiku (1833-1904)

Firmado: Ikkeisai Yoshiiku ga (1855)

Editor: Kagaya Yasubei

Miniaturas