Actores interpretando KEISEI YATSU no HANAFUSA con ARASHI Kichisaburo como INUTA Kobungo, ONOE Tamizo como YAMABAYASHI Fusahachi , NAKAMURA Tamashichi como SATOMI Yoshinari , ONOE Baigyoku como Nyobo   y NAKAMURA Nakasuke como Chudai

Utagawa Kunikazu activo (1849-1867)

Firmado: Kunikazu

Fecha: 1857

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Ăšltima | Miniaturas