Chushingura, acto II

Utagawa Toyokuni (1769-1825) 

Firmado: Toyokuni ga (1795)

Editor: Tsuruya Kiemon

 Miniaturas