Kanadehon chushingura, acto VII Aparecen los actores Hikosaburo V representando a Hayano Kanpei y Sawamura Tenosuke III como su mujer Okaru

Utagawa Kuniaki II (1835-1888)

Firmado: Kuniaki ga (1862)

Editor: Etsuka

Miniaturas