Kanadehon chushingura, acto VI Aparecen los actores Sawamura Tanosuke III representando a la cortesana Okaru y Kataoka Nizaemon VIII a Oboshi Yuranosuke

Utagawa Kuniaki II (1835-1888)

Firmado: Firmado: Kuniaki ga (1862)

Editor: Etsuka

Miniaturas