Poeta 82, Dōin Hōshi,  Oboshi Yuranosuke y Oboshi Rikiya (Kanadehon Chushingura)

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

Firmado: Ichiyūsai Kuniyoshi ga (1847)

Editor: Muramatsu, Yoshimura

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas