Tagawa Shundo

Gaiban Yobo Zuga (activo 1850)

Editor Toshundo Rojin

1854

 Miniaturas