Go sekku no uchi (5 Festivales)

Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

Firmado: Ichiyusai Kuniyoshi ga (1849)

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Ăšltima | Miniaturas