Título: Kobutori

Artista: Sensai Etikatu

Editor: Hasegawa Takejiro

Fecha: 1886

Miniaturas