Título: Shokkou Hinagata Kintai Gagyou

Artista: Eisen Ikeda

Fecha: Bunsei-3 (1820)

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas