Título: Ehon Chugi Suikoden Vol. 12

Artista: Yoshitoshi

Fecha: Meiji-17 (1884)

 Miniaturas