Título: Shinsho Taikouki Dai Vol. 10

Artista: Utagawa Yoshiiku

Fecha: Meiji-14 (1882)

Miniaturas