Título: Eiketsu Zoku Sanokuhi Den Vol. 3

Artista: Utagawa Sadayoshi

Fecha: Kaei-2 (1849)

Miniaturas