Título: Ehon Isaoshigusa Kan-Shi

Artista: Kita Takekiyo

Fecha: Tempo-10 (1833)

Miniaturas