Título: Ehon Azuma Warawa Ge

Artista: Utagawa Toyohiro

Fecha: Kyuowa-4 (1804), edición Taisyo-6 (1917)

Miniaturas