Gohousha no Zu

Utagawa Kunitoshi  (1847-1899)

1889

Editor: Tsutsumi Kichibei


Miniaturas