Tomioka Eisen  (1864 - 1905)

Firmado: Eisen  

 Miniaturas