Koharu

Kaburaki Kiyokata (1878-1972)

Firmado: Kiyotada  (1911)  

Miniaturas