Festival de muñecas

Tomioka Eisen  (1864 - 1905)

Firmado: Eisen  (1903)

 Miniaturas