Takeuchi Keishu (1861 - 1943)

Firmado: Keishu

 Miniaturas