Siete variaciones del Iroha, sílaba Ru para Rui wa Tomo Soga no Irodori: Actores Sawamura Tossho II, Kawarazakii Gonjuro I, Baando Hikosaburo V, Nakamura Fukusuke I.

Utagawa Kunisada (1786-1865)

Firmado: Toyokuni ga  con el sello toshidama (1856)

Editor: Yamaguchiya Tobei

Tamaño: Ôban

 Miniaturas