Siete variaciones del Iroha, sílaba Wa para Watashiba: Actores Iwaai Kumesaburo III como Seigen-ni y Ichikawa Kodanji IV como la Sarushima Sota.

Utagawa Kunisada (1786-1865)

Firmado: Toyokuni ga  con el sello toshidama (1856)

Editor: Yamaguchiya Tobei

Tamaño: Ôban

 Miniaturas