Personalidades de tiempos recientes, Imamuraskai

Utagawa Yoshitoshi (1839-1892)

Firmado: Yoshitoshi con sello Taiso (1886)

Editor: Yamato Shimbunsha

Grabador : Suntetsudō Enkatsu, Yamamoto

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas