Asakusadera Narabini Koenchi Ryounkaku-no-Koto Sonota Kinbo Azumabashi Enkei-no-Shinzu

Nagashima Shunkyo

1891

Tamaño: Ôban

Miniaturas