Actores: Sakata Nakaji, Nakamura Shikan II y Mimasu Daizaburō

Utagawa Kuniharu (1803-1839) 

Firmado: Kuniharu  ga

Sello del censor: Kiwame (1825-1835)

Editor: Iseya Rihel 

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas