Actores Ichikawa Ebijûrô I como Keyamura Rokusuke y Arashi Shikanosuke I como Yasamatsu

Shunkosai Hokushu activo (1802-1832)

Firmado: Hokushu

Editor: Toshikuraya Shinbei (Toshin)

Año: 1825

 Miniaturas