Actor Arashi Rikan como Kara Bunshichi

Shunbaisai Hokuei activo (1824-1837)

Firmado: Hokuei

Fecha: 1835

Editor: Shohon-ya Seishichi

 Miniaturas