Actores desde la izquierda Ogino Senjo; Jitsukawa Gakujuro II y Jiitsukawa Shachizo como Okiku, Ueda Kejiro y Motome en el drama "Keisei Yukimiruyama" 

Utagawa Yoshitaki (1841-1899)

Firmado: Yoshitaki ga

Fecha: 1866


 Miniaturas