Actores, a la derecha Bando Hikosaburo como Nuregami y a la izquierda Arashi Rikan como Haneregoma Chao-kichi en la obra Hiyoku Moncho Chocho no Irozashi.

Utagawa Yoshitaki (1841-1899)

Firmado: Yoshitaki ga

Fecha: 1870

Miniaturas