Edo daisetsuyo kadaigura

Kikukawa Eizan (1787-1867)

1861

 Miniaturas