Kaiho ichiran hana no miyako-ji, n-1,  estaciones Nihonbashi, Shinagawa, Kanagawa y Hodogaya

Harukawa Eisho (activo a comienzos del siglo XIX)

1820

Miniaturas