Kaiho ichiran hana no miyako-ji, n-4, estaciones Kanbara, Yui, Okits, Eijiri  y Fuchu Abagawa

Harukawa Eisho (activo a comienzos del siglo XIX)

1820

Miniaturas