Tokaido procesional,  estacíón 30, Fujisawa

Yoshitaka  (activo 1841-1864)

1863

Miniaturas