Número 42 de la serie Seichu Gishi Den.  

Utagawa Kuniyhosi (1797-1861)

Firmado: Ichiyusai Kuniyoshi ga y sello kiri (1847-48)

Editor: Ebi-ya Rinnosuke

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas