Título: Hokasai Zushiki- Syohen Zen

Artista: Katsushika Hokusai

Fecha: Meiji-15 (1882)

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas