Título: Shinsho Taikouki Dai Vol. 10

Artista: Utagawa Yoshiiku

Fecha: Meiji-25 (1892)

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas