Título: Tuzoku Nihonsyoushi 5 Ge 

Artista: Baidou Kunimasa (Utagawa Kunisada III)

Fecha: Meiji-14 (1881)

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas