Título: Yamato Meisho Zue Vol 6de 6

Artist: Takehara Shunchosai

Fecha: Kwansei 3 (1791)

  Miniaturas