Título: Settsu Meisho Zue Vol. 11

Editor: Akisato Ritö

Artista: Shunsensai Takehara

Fecha: 1798

 Miniaturas