Título: Yamato Meisho Zue Vol 5 de 12

Artist: Takehara Shunchosai

Fecha: Kwansei 3 (1791)

 Miniaturas