OmoKage Genji gojushi-jo. CapĂ­tulo 33

Utagawa Kunisada II (1823-1880)

Utagawa Hiroshige II (1826-1869)

Firmado: Kokochoro Kunisada ga con sello Toshidama y el abanico firmado Hiroshige II (1864)

 Miniaturas