Genji gojuyon jo. CapĂ­tulo 33

Utagawa Kunichika (1835-1900)

Firmado: Toyohara Kunichika hitsu with Toshidama seal  (1884)

Editor: Takegawa Seikichi

Miniaturas