Chunagon Yhkihira admirando el monte Inaba

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

Firma: Kuniyoshi ga (1840-42)

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Ăšltima | Miniaturas