Jinen Koji. Nögaku Zue

Tsukioka Kögyo (1869-1927)

1899

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas