TÍTULO: ¡Hurra por el gran Imperio de Japón!

Dai Nihon Teikoku ban-banzai.

AUTOR: Mizuno Toshikata (1866-1908).

Firma: Motome ni o̅jite Toshikata.

FECHA: agosto de 1894, era Meiji.

EDITOR: Akiyama Buemon.

 Miniaturas