Hurra por Japón: Cien batallas, cien victorias (Gran pesca en el mar). Nihon banzai hyakusen hyashusho̅.

Kobayashi Kiyochika (1847-1915)

1895

Editor: Matsuki Heikichi

Miniaturas