Hurra por Japón: Cien batallas, cien victorias. (Preparándose para el escape). Nihon banzai hyakusen hyashush̅o.

Kobayashi Kiyochika (1847-1915)

1895

Editor: Matsuki Heikichi

 Miniaturas