Ochiai Yoshiiku (1833-1904)

Yoshiiku fue un alumno de Kuniyoshi como Yoshitoshi. Con el que mantuvo una rivalidad a lo largo de su vida. Sus obras incluyen grabados sobre temas cómicos y sobre la guerra chino japonesa.

Inicio | Haz clic en una imagen para ampliarla


Bijinga-e

Imayo Nazorae Genji

  

Tokaido procesional (1863)

Yokohama

Escenas de guerra y samuráis

 

v

Chushingura

Actores del Kabuki

Kabuki Shimpô

   

Ikkyusoshi

 

Ehon Kokonjitsuroku Zoho Ryukobidan

       

Ehon Shinsho Taikouki Dai